นการผสมน้ำหอม จะต้องมีขวดเปล่าสำหรับผสม
แยกแต่ละกลิ่นห้ามปนกัน หากต้องการผสมน้ำหอม 8 กลิ่น
จะต้องมีขวดเปล่า 8 ใบ เขียนชื่อติดไว้ที่ขวดทุกขวด
ป้องกันการหลงลืม เมื่อพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย


Line
ใช้ DM(แอลกอฮอล์ DEB+MUSK)+หัวเชื้อน้ำหอม
สูตรที่แนะนำใช้ DM 1000 ml
ผสมกับ หัวเชื้อ 8 ขวดออนซ์(1ออนซ์= 29 ml)

1. ใส่ DM ลงไปในภาชนะเปล่า 125 ml
(ได้จาก1000 ml หาร 8) โดยใช้สริงก์หรือกระบอกตวง
2. ขีดเส้นไว้ที่ขวด เพื่อใช้ในการวัดขวดต่อๆไป เทจนครบ 8 ขวด
(DMหมดพอดี)
3. เทหัวเชื้อน้ำหอม ขนาด1 ออนซ์ตามลงไปหมดขวด จนครบ9ขวด
ปิดฝาเขย่าให้เข้ากัน
4. ได้น้ำหอมพร้อมนำไปใช้ ขวดละ 154 ml ทั้งหมด 8 กลิ่น
 
   
 
ใช้ DEB + MUSK + หัวเชื้อน้ำหอม
สูตรที่แนะนำใช DEB + MUSK ผสมกับหัวเชื้อ 9 ขวดออนซ์(1ออนซ์= 29 ml)

1.ผสม DEB กับ MUSK ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ เขย่าให้เข้ากัน จะได้ DM 1100 ml
2.ใส่ DM ลงไปในขวดเปล่า 122 ml (ได้จาก 1100 ml หาร9)
โดยใช้สริงก์หรือกระบอกตวง
3.ขีดเส้นไว้ที่ขวด เพื่อใช้วัดขวดต่อๆไป เทจนครบ 9 ขวด (DMหมดพอดี)
4.เทหัวเชื้อน้ำหอมขนาด 1 ออนซ์ตามลงไปหมดขวด จนครบ9ขวด ปิดฝาเขย่าให้เข้ากัน
5.ได้น้ำหอมพร้อมใช้ ขวดละ 151 ml ทั้งหมด 9 กลิ่น
 
สูตรในการผสมสามารถยืดหยุ่นได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
เช่นต้องการน้ำหอมคุณภาพติดทนนาน ก็ทำได้
โดยการลด DM(น้ำหอมเข้มขึ้น)
หรือต้องการราคาถูกลง สามารถทำได้
โดยการเพิ่ม DM(น้ำหอมจางลง)
 
 
หัวเชื้อน้ำหอมขนาดต่างๆ
 
1 ออนซ์ (29ml)
100 ml
250 ml
450 ml (1ปอนด์)
1000 ml (1 KG)
 
5 KG
25 KG
 
 
MUSK FIX ขนาดต่างๆ
 
1 ออนซ์ (29ml)
100 ml
250 ml
450 ml (1ปอนด์)
1000 ml (1 KG)
 
 
DM ขนาดต่างๆ
 
450 ml
1000 ml
5000 ml
 
 
DEB96 และ DEB100 ขนาดต่างๆ
 
450 ml
1000 ml
5000 ml
 
30 Litres