ขวดลูกกลิ้ง
 
 
 
 
R3A
R5A
R10A
 
 
 
 
 
 
 
ขวดสเปรย์
แฟนซี
FC5A
FC10B
FC10C
FC10D
FC10E
 
 
 
 
 
ขวดสเปรย์
พลาสติก
 
 
 
 
PT5A
PT10A
PT15A
PT20A
 
 
 
 
 
 
ขวดสเปรย์ แก้วฝาสี                
10TA 15TA 20TA        
                   
ขวดสเปรย์ เล็ก                
4TA 10CA 10FB 12TA 12TB
20CA                
                   
ขวดสเปรย์ 30 ml                
30TB 30FB 30CB 30CA 30TA
30FA 30TC 30CC 30CD 30CE
30CF                
                   
ขวดสเปรย์ 35 ml                
35CA 35CB 35CC        
                   
ขวดสเปรย์ 50 ml                
50CA 50CB 50CC 50CD 50CE
50FA 50FB            
                   
ขวดสเปรย์ ใหญ่                
60TB 85FA 100FA        
                   
ขวดทดลอง หลอดหยด                
หลอดก้าน
2 ml
ขวด
อโรม่า
หลอดหยด
       
 
 
 
 
 
ขวดจุกขาวฝาดำ
 
ขวดใสฝาดำ
120 ml
บรรจุลังละ 156ใบ
ขวดใสฝาดำ
250 ml
บรรจุลังละ 90 ใบ
ขวดสีชา
1ออนซ์
บรรจุลังละ356ใบ
ขวดสีชา
100 ml
บรรจุลังละ 126 ใบ

ขวดสีชา
450 ml (1ปอนด์)
บรรจุลังละ 50ใบ

ขวดสีชา
1000 ml
บรรจุลังละ40ใบ