การผสมน้ำหอมประกอบด้วย


1 หัวน้ำหอม
2 DEB (แอลกอฮออล์)
3 MUSK (ตัวจับกลิ่น)

 
ชุดง่าย
ประกอบด้วย DM 1000 ml
(DM คือ DEB+MUSK)
ผสมพอดีกับน้ำหอม 8 ออนซ์
ราคาชุดละ 9XX .-
ผสมแล้วได้น้ำหอมต้นทุน
CC ละประมาณ 0.75.-
Line
 

ชุดแยก
ประกอบด้วย DEB96 1000 ml
MUSK FIX 100 ml
ผสมพอดีกับน้ำหอม 9 ออนซ์
ราคาชุดละ 9XX .-
ผสมแล้วได้น้ำหอมต้นทุน
CC ละประมาณ 0.7.-